Bakgrund till projektet

Vattendragen i våra skogar är viktiga för djurliv och människor. Genom att ta hand om dem ges förutsättningar för ett diversifierat nyttjande av skogen, naturen och vattendragen.
Samverkan vid bäcken

Västerbotten är ett skogsrikt län. Vi har 15 procent av Sveriges skog och det är ingen överdrift att påstå att det är en mycket viktig resurs, på många olika sätt. Skogen är inte bara en råvara. Ett hänsynsfullt skogsbruk kan kombineras med ekoturism, jakt och fiske samt annan småskalig näringsverksamhet med naturen som bas. Detta gynnar en levande landsbygd.

Historiskt har vattenmiljöerna i skogen ofta hanterats på ett genomgripande sätt vilket också resulterat i svåra konsekvenser för de vattenlevande organismerna. Vattendragen utgjorde transportleder för timret under den omfattande flottningsepoken. Vattendragen rensades, rätades och dämdes. Vattnet har också utgjort kraftkälla till kvarnar, sågar, hyvlar och turbiner.

Det moderna skogsbruket har också ofta brister i miljöhänsyn, vilket leder till ökad erosion och utlakning och i längden en vattenmiljö som är svår att föröka sig i för många arter.