FVO aktiviteter

Friskare skogsvatten och Skellefteå kommun stöttar fiskevårdsområden i deras arbete. Med ökad hänsyn vid skogsbruk och förbättrad förvaltning av fiskbestånden kan effekten av fiskevårdsarbetet bli ännu bättre.
 

Under hösten 2013 påbörjade vi inom Friskare Skogsvatten ett samarbete med Skellefteå kommun. Syftet med sammarbetet är att inspirera och informera fiskevårdsområden (FVO) inom kommunen att öka engagemanget ännu mer till hänsyn vid skogsbruk och fiskevårdande insatser i sjöar och rinnande vatten. Under träffarna uppmuntrar vi också FVO att komma med förslag på aktiviteter inom sitt område, som vi sen utifrån möjligheter försöker stötta i gemensamma fältträffar längre fram på säsongen. Det kan handla om allt från inventeringar av vatten och omgivande mark, enklare restaureringar till support när det gäller upprättandet av en fiskevårdsplan.

Strax innan jul hade vi första träffen i Burträsk, dit FVO från södra halvan av kommunen var inbjudna. Vi inom Friskare skogsvatten berättade om de hotbilder mot fiskfaunan som ett fiskevårdsområde kan ställas inför, men också vilka möjligheter som finns att skapa ett uthålligt och långsiktigt fiske. Daniel Holmqvist från Ume/Vindelälvens Fiskeråd på Lycksele kommun tillsammans med ordföranden i Ruskträsk FVO, Kaj Gambäck, berättade hur fiskevårdsområdet genom hårt arbete och en långsiktig och hållbar målsättning lyckats restaurera Ruskträskbäcken från en steril flottled till ett produktivt och attraktivt fiskevatten med tvåkilosöringar. Tony Söderlund från Skellefteå kommun avslutade kvällen med att prata lite om hur man kan använda förvaltning som verktyg att ytterligare utveckla fisket inom ett fiskevårdsområde. En artikel om arrangemanget publicerades i Norran den 20:e december. Efter det har vi även haft träffar i Örträsk och i Kåge.  

Som avslutning på samarbetet planeras fältträffar under försommaren med alla deltagande FVO i Skellefteå kommun. Under fältträffarna kommer vi att besöka platser med olika utmaningar för FOV och diskutera möjliga lösningar.  

Blir samarbetet med Skellefteå kommun lyckat kommer vi i mån av resurser och tid att sprida modellen till andra kommuner som vill försöka inspirera och engagera kommunens FVO till mer hänsynstagande och fiskevårdande åtgärder. Kontakta oss gärna vid intresse.