Jämställt skogsägande

En avgörande del av ett modernt och hållbart skogsbruk är jämställdhet. Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar att äga och bruka sin skog. Idag utgör kvinnor närmare 40 procent av de privata skogsägarna. Trots det fortsätter skogsägande att vara förknippat med män och manlighet, vilket inte bara försvårar för kvinnors aktiva skogsägande utan också stävjar innovation och utveckling i branschen. Av den anledningen arbetar projektet aktivt med att stärka jämställdheten i skogsbruket.