Kontakta oss

Mattias Sundqvist, Roger Vallin och Magnus Lindberg

Länsstyrelsen Västerbotten driver projektet Friskare skogsvatten. Projektgruppen består av Roger Vallin, Magnus Lindberg, Mattias Sundqvist, Lotta Ström och Tobias Eriksson.

Kontaktuppgifter

Roger Vallin
Projektledare
Tel: 010-225 43 65
E-post: roger.vallin@lansstyrelsen.se

Mattias Sundqvist
Projektledare
Tel: 010-225 43 63
E-post: mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Magnus Lindberg
Projektsamordnare
Tel: 010-225 43 67
E-post: magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Lotta Ström
Handläggare
Tel: 010-225 43 70
E-post: lotta.strom@lansstyrelsen.se

Tobias Eriksson
Handläggare
Tel: 010-225 43 71
E-post: tobias.eriksson@lansstyrelsen.se