Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen arbetar med att återställa den fysiska miljön i vattendrag som påverkats av människan, exempelvis vid flottning.
Grävskopa vid ett vattendrag

Syftet är att vattendragen ska få tillbaka ett så naturligt fungerande ekosystem som möjligt. Det handlar till exempel om att öring ska kunna återvända till ett vattendrag.

Du kan läsa mer om vårt restaureringsarbete med länets vattendrag på länsstyrelsens webbplats.