Lär dig mer

WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen

Ett fungerande skogsvatten är en förutsättning för liv. WWF har tagit fram en verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen. Den är för dig som vill veta mer om skogsvattnets betydelse och den biologiska mångfalden.

Verktygslådan innehåller ett antal broschyrer med information och handfasta råd.

På WWFs webplats kan du ladda ner verktygslådan