Anläggning av lekområden

Många små rinnande vattendrag saknar bra lekområden för laxartade fiskar. I denna film visar Friskare Skogsvatten hur man på ett enkelt sätt kan iordningställa ett lekområde för att på så sätt gynna öringen.
Filmen är producerad och redigerad av Henrik Karlborg.