Friskare skogsvatten

 

Se vår nya informationsfilm! Klicka på länken ovan!

Projektet Friskare skogsvatten vill hjälpa Västerbottens skogsägare att förbättra vattenmiljöerna i skog och mark. Vattendragen i våra skogar är viktiga för djurliv och människor.

Genom att ta hand om dem ges förutsättningar för ett diversifierat nyttjande av skogen, naturen och vattendragen. Vattenvård bör vara en självklar del av naturhänsynen i skogen!

En viktig del av vårt projekt är att anordna aktiviteter där vi på olika sätt sprider information om hur skogsägare kan förbättra vattendragen i sin skog.

 Informationsfilmer

Lekområden
I denna film visar Friskare Skogsvatten hur man på ett enkelt sätt kan iordningställa ett lekområde för att på så sätt gynna öringen.

 

Restaurering
En informationsfilm om Länsstyrelsens restaurering av Sävarån.

 

Europeiska jordbruksfondne för landsbygdsutveckling